Implantologie                                                                                                       Kleine chirurgie                                                                                          Parodontologie                                                                                              Mondhygiëne                                                                                Kindertandheelkunde                                                                                        Esthetische tandheelkunde

 

Wij werken nauw samen met:

Centrum voor paro- en implantologie Amersfoort
Reden:  Ernstige en geclompliceerde paroproblemen
TerGooi ziekenhuis
Reden:  Chirurgie
Tandprotheticus  EK Dental
Reden: protheses, kroon- en brugwerk 
Endodontoloog   Endogooi Bussum

Reden:   Moeizame en gecompliceerde endo behandelingen
Orthodontist   P.C. Wering
Reden:  Orthodontische behandelingen

thumbnail_DSC_0855bIndien de kosten van de behandeling hoger worden dan € 250,-, dan krijgt u een behandelplan mee inclusief de kosten. Wanneer u een behandeling wenst te ondergaan dient u de begroting ondertekent per mail of per post te retourneren. Of u neemt deze mee naar de eerste behandelingsafspraak en overhandigt deze aan één van de medewerkers, voordat de behandeling word gestart. Wanneer u een vervolgafspraak maakt gaan wij ervan uit dat u instemt met de voorgestelde behandeling.

Behandelingen

Kleine chirurgie
Parodontologie
Mondhygiene
Esthetische tandheelkunde
Kinder tandheelkunde

Wij werken nauw samen met:
Centrum voor paro- en implantologie Amersfoort
Reden:  Ernstige en gecompliceerde tandvleesproblemen
TerGooi ziekenhuis
Reden:  Kaakchirurgie
Tandprotheticus  EK Dental
Reden: protheses, kroon- en brugwerk 
Endodontoloog   Endogooi Bussum

Reden:   Moeizame en gecompliceerde zenuwbehandelingen
Orthodontist   P.C. Wering
Reden:  Orthodontische behandelingen
Implantoloog Geraline Kers
Reden:  Implantaat behandelingen

thumbnail_DSC_0855bIndien de kosten van de behandeling hoger worden dan € 250,-, dan krijgt u een behandelplan mee inclusief de kosten. Wanneer u een behandeling wenst te ondergaan dient u de begroting ondertekent per mail of per post te retourneren, of u neemt deze mee naar de eerste behandelingsafspraak. Wanneer u een vervolgafspraak maakt gaan wij ervan uit dat u instemt met de voorgestelde behandeling.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00

Opbeltijden

Ma tot en met vrij van:
08.00 to 12.30 uur

Contact opnemen

telefoon 035 68 38 702
envelop balie@tandartsjapsam.nl