Wat staat er op de zorgrekening?

Op uw rekening staan de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Dat betekent dat alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland dezelfde tarieven in rekening brengen voor dezelfde handelingen. Overigens kunnen verschillende technieken en materialen die tijdens een behandeling gebruikt worden wel tot een verschil in kosten leiden.

Bekijk hier de tarieven van 2019.

Betalingen

Door de huidige regels van de zorgverzekeringen, hebben wij graag dat de rekeningen direct contant worden betaald (bij voorkeur per pin), waarvoor ook een pinapparaat aanwezig is. U krijgt dan de nota direct mee die u kunt insturen naar uw zorgverzekeraar.

Wij hebben contracten afgesloten met zorgverzekeraars voor patienten tot de leeftijd van 18 jaar en sturen deze nota’s rechtstreeks door. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor het declareren bij uw zorgverzekeraar wanneer u ouder dan 18 jaar bent. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor wat zij wel of niet vergoeden.

Betalingsregeling.

Onze praktijk hanteert een betalingstermijn van 21 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. Wij kunnen u eventueel of in uitzonderlijke gevallen helpen met een betalingsregeling.

Uw gegevens zijn veilig

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het is daarom dat wij middels een beveiligde website en via een beveiligd mailadres werken.

Wij zijn een ISO gecertificeerde tandartspraktijk en aangesloten bij de KNMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde). Bij de KNMT kunt u ook terecht indien u een meningsverschil heeft met de tandarts en denkt dat uw tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dit samen heeft kunnen oplossen.

KNMT-logo-400x300thumbnail_Roozeboom-ISO-logo

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00

Opbeltijden

Ma tot en met vrij van:
08.00 to 12.30 uur

Contact opnemen

telefoon 035 68 38 702
envelop balie@tandartsjapsam.nl